Biography

Timothy de Graaf

Visual artist Timothy de Graaf (te Melbourne ) expresses himself in the disciplines of painting, sculpture, drawing, cartoons, murals (wall paintings) and film.While studying arts at the Minerva Academy in Groningen,his work developed in the direction of the figurative arts. As a result ofhis hearing loss he is very visually oriented. He loves figuration. Visualization and mobility are important ways for him to express himself.In his work, his fascination for hands and Signs always emerges.This has partly to do with his belonging to the world of Sign Language,which he has had to learn from early on and which he speaks with his family and friends. It is a world other than that of sound. His work is an alternative and innovative interpretation of his senses, where movement is one of the main features. De Graaf has a passion for drawing. He is inspired by the strokes of Rembrandt and uses a similar palette in his paintings. The human body is a rewarding subject in his work. The freedom of its movement and the fact that the body can express emotion and feelings without the need for words, makes it a popular theme.His curiosity has led to his wide development in sculpture, cartoons and film. De Graaf is working as a filmmaker at The Welfare Foundation for the Deaf in Amsterdam (SWDA). He is responsible for the camera work and editing for the Deaf Talkshow ‘Hand on the table’ (HOT) and Amsterdam Visual News (AVN), a succesfull monthly report series which is of great importance for theDeaf community. He created ​​the film ‘Wild Dogs’. The broad orientation of this artist has made him capable of delivering a product from the beginning to the end, meaning he elaborates scenarios, makes storyboards, directs, works with HD camera’s and self-assembles. As a cartoonist Timothy De Graaf created two comics, published by SWDA, and various tear off calendars with drawings of Signs.

 


Timothy de Graaf

Beeldend kunstenaar Timothy de Graaf (te Melbourne) drukt zich uit in
de disciplines schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, cartoons, muurschilderingen en film.
Tijdens zijn studie schilderkunst aan de Minerva Academie in Groningen,
ontwikkelt zijn werk zich in de richting van de figuratieve kunsten. Door
zijn gehoorbeperking is hij zeer visueel ingesteld. Hij houdt van
figuratie. Visualisatie en bewegelijkheid zijn voor hem belangrijke
uitdrukkingsvormen. In zijn autonome werk komt zijn fascinatie voor handen
en gebaren sterk naar voren. Dit heeft mede te maken met de volkomen eigen
wereld van de gebarentaal, die hij zich heeft moeten aanleren en die hij
met zijn familie en vrienden spreekt. Het is een andere wereld dan die van
het geluid. In zijn werk wordt een alternatieve en vernieuwende invulling
gegeven aan zijn zintuiglijkheid, waarbij beweging een van de hoofdaspecten
vormt.

De Graaf heeft een passie voor tekenen. Hij laat zich inspireren door de
lijnvoering van Rembrandt en gebruikt in zijn schilderkunst een
vergelijkbaar palet. Het menselijk lichaam is een dankbaar onderwerp in
zijn werk. De bewegingsvrijheid en het feit dat het lichaam emotie en
gevoel kan overbrengen zonder dat daar woorden voor nodig zijn, maken het
een geliefd thema. Zijn leergierigheid heeft geleid tot zijn brede
ontwikkeling in beeldhouwkunst, cartoons en film.
Als filmmaker werkt De Graaf bij Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA).
Hij is verantwoordelijk voor het camerawerk en de montage voor de Talkshow
voor Doven ‘Hand op tafel’ (HOT) en voor Amsterdam Visueel Nieuws (AVN),
een succesvolle maandelijkse reportageserie die van groot belang is voor de
Dovengemeenschap. Daarnaast maakte hij de film ‘Wild Dogs’. De brede
oriëntering van deze kunstenaar heeft er toe geleid dat hij
verantwoordelijk is voor een product van begin tot einde, dat wil zeggen
dat hij scenario’s uitwerkt, storyboards maakt, regisseert, met HD-camera’s
werkt en zelf monteert. Timothy De Graaf heeft als cartoonist een tweetal
stripalbums gemaakt, uitgegeven door SWDA en diverse scheurkalenders met
gebarentekeningen.